Vi opdaterer vores hjemmesidedesign for at forbedre oplevelsen på vores hjemmeside.

Konfirmation

Når du begynder i 7. klasse, begynder også tiden for konfirmandforberedelse og konfirmation.
Konfirmationen er et ritual i kirken, som markerer overgangen mellem barndom og ungdom.
Når man er blevet døbt som barn, bliver konfirmationen en anledning til som ung at overveje indholdet i den kristne tro, og hvad det betyder at leve ud fra den.
Selve konfirmationshandlingen foregår ved en festlig gudstjeneste om foråret. Her får konfirmanden ved et særligt ritual mulighed for at give sit eget ja og blive velsignet med ord, der bekræfter Guds løfte, som man får allerede i dåben.

Konfirmandundervisning
Først skal du gå til konfirmationsforberedelse. Her lærer du om kristendom og taler med præsten og dine kammerater om livets store spørgsmål.
Hvad er kirken? Tro og tvivl, Hvem er Gud?, Hvem er Jesus?, Gudstjenesten, Dåb, Nadver og Bibelen..det er nogle af de emner, vi arbejder med.  
Hver gang holder vi også en lille ”Morgensang” med bøn, lystænding, bibelfortælling og sang.

Gudstjenester
En del af konfirmandforberedelsen er, at man skal gå til gudstjenester om søndagen for at lære gudstjenesten at kende. I løbet af konfirmandtiden skal man komme til mindst 10 gudstjenester. Konfirmanden planlægger selv med sin familie, hvornår i perioden man deltager i disse gudstjenester. Det er dog godt at fordele det jævnt ud over hele perioden.

Tilmelding
Hvis du vil deltage i konfirmandforberedelse og konfirmeres, er det nødvendigt at tilmelde sig forløbet. Du kan også tilmelde dig og deltage i undervisning, selv om du måske endnu ikke ved, om du vil konfirmeres. Hvis du ikke er døbt, skal du døbes inden konfirmationen.

Tilmelding finder sted digitalt her på siden nedenfor under den kirke, man ønsker at konfirmeres i.
Tilmelding foretages af en forælder til barnet.

Konfirmation 2024 

Konfirmation i 2024 I Åsted Skærum Kvissel sogne

finder sted således: 

Åsted kirke: lørdag den 27. april 2024   om formiddagen

Kvissel Kirke: søndag den 28. april 2024 om formiddagen

Skærum Kirke: søndag den 28. april 2024 om formiddagen 

Skal du konfirmeres i Åsted, Kvissel eller Skærum kirke.

Konfirmationstider 2023
Åsted kirke fredag den 5.maj 2023  kl. 10.30 (evt. 9.30 og 11.15)
Kvissel Kirke lørdag den 6.maj 2023 kl. 10.30
Skærum Kirke søndag den 7. maj 2023 kl. 10.30

Hvem ?
Elever fra Ravsnhøj skoles 7. årgang tilbydes konfirmandforberedelse og konfirmation i Åsted, Kvissel og Skærum Kirker. 

Hvornår?
Det finder sted hver onsdag morgen kl. 7.45-9.45 fra 7. september 2022 til konfirmationen i foråret 2023.

Hvor?
Konfirmandforberedelsen foregår i Åsted kirke, Åsted præstegårdshave og Åsted præstegård fra september til begyndelsen af november og igen fra slut marts til konfirmationen. Vi arrangerer bustransport mellem Ravnshøj Skole og Åsted Kirke. Vær forberedt på, at vi skal være meget ude i den periode. Resten af tiden: fra begyndelsen af november til slutningen af marts skal vi være i Sognehuset i Ravnshøj- lige overfor Ravnshøj Skole.

Konfirmandlejr
Vi skal også på konfirmandlejr på Solsbæklejren ved Lyngså strand lørdag den 29. oktober kl. 9.00 til søndag den 30. oktober.
Vi slutter med en gudstjeneste i Åsted Kirke søndag kl. 14.00, hvor familien også er inviteret.  Det får I mere at vide om.

Forældreaften
For konfirmander og forældre med nærmere orientering om konfirmandforberedelse i Sognehuset i Ravnshøj
onsdag den 14. september 2022 kl. 19.00 – ca. 20.15.

Tilmelding
Tilmeld konfirmandforberedelse i Åsted Kvissel Skærum

______________________________________________________________________________________________________________

Skal du konfirmeres i Flade eller Gærum kirker?

Konfirmationstider 2023

Gærum Kirke
Lørdag den 29. april
Kl. 10.30 konfirmander fra Gærum Skole

Flade Kirke
Søndag den 30. april
Kl. 10 konfirmander fra Heldagsskolen
Kl. 12.30 konfirmander fra K-klasserne fra Nordstjerneskolen

Hvem?
Elever fra Heldagsskolen og K-klassernes 7. årgang tilbydes konfirmandforberedelse og konfirmation i Flade Kirke.

Eleverne fra Gærum tilbydes undervisning i Bangsbo, og konfirmationen er enten i Bangsbo kirke eller i Gærum kirke. Dette aftales nærmere med præsterne i Bangsbo.

Hvornår?
Konfirmandforberedelse finder sted torsdage om formiddagen fra efteråret 2022 til foråret 2023. Datoer bliver meddelt via skolernes aula efter sommerferien.

Hvor?
Konfirmandforberedelsen foregår i Flade kirke, Flade præstegårdshave og konfirmandstuen i Flade præstegård. Vi arrangerer bustransport mellem Heldagsskolen/Nordstjerneskolen og kirke/konfirmandstuen i Flade. 
Vær forberedt på, at vi skal være ude ind i mellem.

Forældreaften
For konfirmander og forældre med nærmere orientering om konfirmation og undervisningen
tirsdag den 27.  september 2022 kl. 16-17.00

Tilmelding for konfirmander fra Heldagsskolen
Tilmelding for konfirmander fra Frederikshavn Friskole
Tilmelding for konfirmander fra Nordstjerneskolen K-klassen